สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

บทบาทของระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบการผลิตแบบลีนคือ การผลิตที่เน้นลดความสูญเปล่าในระบบการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดและต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งอื่นใด ระบบการผลิตแบบลีนจึงมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดเวลาในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

ระบบการผลิตแบบลีนเดิมถูกคิดค้นขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตของโตโยต้าแต่ปัจจุบันบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Intel John Deere และ Nike ระบบการผลิตแบบลีนเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นผ่านการตีพิมพ์ของThe Machine That Changedthe World ในปี 2533นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระบบการผลิตแบบลีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดการผลิตทั่วโลก

หลักการ 5 ข้อของระบบการผลิตแบบลีน
หลักการพื้นฐานของระบบการผลิตแบบลีนเน้นที่การสร้างคุณค่า โดยสายธารของคุณค่าประกอบด้วยขั้นตอนการทำงาน ระบบดึง (pull) และความสมบูรณ์แบบ

1. กำหนดคุณค่าจากมุมมองของลูกค้าเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยตัดสินใจว่าลูกค้าจะยอมชำระค่าสินค้าและบริการมากเท่าใด ซึ่งหมายถึงผลกำไรสูงสุดของบริษัทนั่นเอง

2.วาดแผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream) การวาดแผนผังสายธารคุณค่าจะครอบคลุมวงจรการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวสินค้าทั้งหมดตั้งแต่วัสดุตั้งต้นไปจนถึงการกำจัดของเสียโดยหลักการนี้จะเป็นการประเมินและจัดทำแผนผังแบบกว้าง ๆ และเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่จุดใดซึ่งหากสิ่งใดไม่สร้างคุณค่า สิ่งนั้นจะต้องถูกจำกัดออกหลังจากที่มีการจดบันทึกกระบวนการ, วาดแผนผังและวิเคราะห์แล้วคุณจะสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและกำจัดมันออกจากระบบได้

3. สร้างกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต (flow) การไหลมีความสำคัญต่อการกำจัดของเสียในกระบวนการ โดยช่วยขจัดอุปสรรคในการทำงานและช่วยปรับปรุงระยะเวลาการรอคอยสินค้าให้ดีขึ้นช่วยรับประกันได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การได้รับคำสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบสินค้าจะมีความราบรื่น

4.สร้างระบบดึง ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (MRP) จะใช้ระบบผลัก (push) ซึ่งต่างจากระบบการผลิตแบบลีนซึ่งใช้ระบบดึง (pull) ซึ่งจะช่วยให้คุณผลิตสินค้าเมื่อมีความต้องการเท่านั้น

5. พัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือใช้ Kaizen ระบบการผลิตแบบลีนเป็นการมุ่งเป้าที่ต้นเหตุของปัญหาและกำจัดสิ่งที่สูญเปล่าออกจากสายธารแห่งคุณค่า

ระบบคัมบัง (Kanban System)
การส่งสัญญาณด้วยคัมบังช่วยลดเวลาที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิตช่วยให้กระบวนการผลิตคล่องตัวขึ้นและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา อาจใช้การส่งสัญญาณทางกายภาพเช่น การใช้ป้ายแท็ก หรือส่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ โดยจะมีการเติมสินค้าคงคลังเข้าสู่ระบบเมื่อพนักงานส่งสัญญาณคัมบังไปยังหัวหน้างานเท่านั้นซึ่งหมายความว่าจะมีการจัดหาหรือเติมสินค้าคงคลังตามความจำเป็น

กฎ 6 ประการที่ช่วยให้ระบบคัมบังมีประสิทธิภาพ
หากต้องการให้การใช้ระบบคัมบังมีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้:

·        ซัพพลายเออร์ (ต้นน้ำ)ผลิตสินค้าตามปริมาณที่ต้องการและตามลำดับที่กำหนดไว้ด้วยระบบคัมบัง
·        ลูกค้า (ปลายน้ำ) นำสินค้าออกมาด้วยจำนวนที่แน่นอนตามระบบคัมบัง
·        ใช้ระบบคัมบังกับสินค้าทุกชิ้นตลอดเวลา
·        ไม่ผลิตหรือย้ายสินค้าโดยไม่ใช้ระบบคัมบัง
·        ค่อย ๆ ลดการใช้ระบบคัมบังเพื่อลดสินค้าคงคลังและเพื่อค้นหาปัญหา
·        สินค้าที่มีข้อผิดพลาดหรือมีจำนวนที่ไม่ถูกต้องจะไม่ส่งต่อไปยังปลายน้ำ

แหล่งที่มา
https://searcherp.techtarget.com/definition/lean-production
https://www.mknorthamerica.com/Blog/benefits-lean-manufacturing/
https://www.processexcellencenetwork.com/lean-six-sigma-business-performance/articles/what-is-kanban

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โปรแกรม ERP โรงงาน Infor Cloud Suite Industrial (Syteline) ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/PPCC.co.th
Line : PPCC DigiBizTran
Website : https://www.ppcc.co.th
Tel : 02 036 0840 , 083 446 9395

บทความที่น่าสนใจ