SyteLine

Simplifying and automating complex manufacturing
processes for discrete and process manufacturers

Infor SyteLine ERP

ลดความซับซ้อนและทำให้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเป็น
อัตโนมัติสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนและผลิตแบบต่อเนื่อง

ฟังก์ชั่นครบ พร้อมใช้งาน ตอบโจทย์ความต้องการโรงงานได้มากกว่า 70% ผู้ใช้งานมากกว่า 67,000 โรงงานทั่วโลก ใช้ได้ทั้งแบบ On-Premise หรือ Cloud

โรงงานของคุณกำลังรับมือกับความท้าทายหรือ ปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ ?

ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง :

การสต๊อกสินค้ามากเกินไป หรือสต๊อกสินค้าไม่เพียงพออาจมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งคู่ ระบบ Infor SyteLine ERP  ที่มีประสิทธิภาพช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

1

ระบบข้อมูลที่ไม่ปะติด ปะต่อ ไม่ต่อเนื่องกัน แยกเก็บตามแต่ละหน่วยงาน :

โรงงานหลายแห่งดำเนินงานด้วยระบบที่แยกจากกันสำหรับแผนกต่างๆ   การขาดการบูรณาการนี้อาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพ ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และการสื่อสารขัดข้อง

2

การขาดข้อมูลเชิงลึก แบบเรียลไทม์ :

หากไม่มีระบบบูรณาการ หรือระบบที่เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกัน โรงงานอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ยากต่อการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีหรือตอบสนองต่อปัญหาอย่างทันท่วงที

3

การจัดตารางเวลาการผลิตเครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ :

หากไม่มีระบบแบบรวมศูนย์ การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรอาจกลายเป็นฝันร้าย ซึ่งนำไปสู่การผลิตมากเกินไป การสต็อกสินค้าไม่ได้ หรือเครื่องจักรและแรงงานที่ไม่ได้ใช้งาน

4

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน :

กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองหรือระบบที่ล้าสมัยสามารถขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ ระบบ ERP แบบบูรณาการสามารถทำให้งานหลายอย่างเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

5

ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล :

การปกป้องข้อมูลทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โรงงานต่างๆ ต้องการระบบที่รับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูล

6

จัดการปัญหา รับมือกับความท้าทายตรงหน้า
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรของคุณ ด้วย Infor SyteLine

About Infor SyteLine

Infor SyteLine หรือ Infor CloudSuite Industrial เป็นระบบบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP) จาก  Infor เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

Infor SyteLine มาพร้อมกับความสามารถอันแข็งแกร่งที่รองรับและตอบโจทย์ การใช้งานในทุกกระบวนการหลักทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนได้ทันทีมากกว่า 70% โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งแก้ไข (Customize) ระบบมาก

Infor SyteLine เหมาะกับโรงงานผลิตชิ้นส่วน (Discreate manufacturing )
และ ผลิตแบบต่อเนื่อง(Process Manufacturing) ขนาดกลางขึ้นไป
สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ On-Premises หรือ Cloud

Infor SyteLine เหมาะกับโรงงานผลิตชิ้นส่วน (Discreate manufacturing )
และ ผลิตแบบต่อเนื่อง(Process Manufacturing) ขนาดกลางขึ้นไป
สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ On-Premises หรือ Cloud

ทำไมต้องใช้ Infor SyteLine

ในโลกการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ต้นทุนและความแม่นยำไม่ได้เป็นเพียงที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังจำเป็นอีกด้วย  Infor SyteLine ERP นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะเป็นผู้นำอยู่เสมอ

Infor SyteLine มีฟังก์ชั่นครบทุกระบบงาน :

Infor SyteLine เป็นซอฟ์ทแวร์ระดับองค์กร ที่มีฟังก์ชั่นครบตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมได้มากกว่า 80% ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมี Customize มาก ทำให้ติดตั้งระบบใช้ได้ไว ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

Infor SyteLine มีฟังก์ชั่น รายงานต่างๆ รองรับกระบวนการทำงานหลักทางธุรกิจของแต่ละฝ่าย หรือหน่วยงานในองค์กร เช่นกระบวนการสร้างและควบคุมสูตรผลิตภัณฑ์,การบวนการเสนอราคา,การบวนการวางแผนความต้องการผลิต,กระบวนการควบคุมคุุณภาพ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และกระบวนการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

ทำให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่ต้องการใช้และ สอดคล้องกันทั้งองค์กร

รองรับการจัดการการผลิตที่ครอบคลุมหลายรูปแบบ:

ไม่ว่าคุณจะมีลักษณะการผลิตแบบแยกส่วน (Discreate Manufacturing) หรือ แบบกระบวนการ (Process Manufacturing) หรือแบบผสม (Mixing Manufacturing)หรือแบบโครงการ (Project Manufacturing) หรืออาจจะเป็น การผลิตตามสั่ง (Make to Order) หรือ ผลิตเพื่อสต๊อค (Makt to Stock) หรือ ประกอบตามสั่ง (Assembly to Order )


SyteLine ก็พร้อมช่วยคุณ !

การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิตขั้นสูง :

มีโหมดการวางแผนการผลิตให้เลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจคุณ ทั้ง MRP Mode (Material Requirement Planning Mode ) และ APS Mode (Advance Planning and Scheduling Mode )

การจัดตารางการผลิตเครื่องจักร ที่ปรับให้เหมาะสม :

SyteLine Scheduling จะวางแผนและจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรตามข้อกำหนดต่างๆของเครื่องจักร ช่วยให้แผนการผลิตของแต่ละเครื่องจักรสอดคล้องกับหน้างานของธุรกิจคุณ พร้อมทั้งช่วยจัดสรรการใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องจักรให้น้อยลง

Cloud & On-Premises :

Infor SyteLine มีความยืดหยุ่นในการเลือกการใช้งานที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ On-Premise หรือ Cloud (SaaS-Software as a Service )

เทคโนโลยีของเรา : Infor + AWS

"ซอฟต์แวร์ Cloud ERP ของ Infor ทำงานอย่างมั่นคงปลอดภัยอยู่บน Amazon Web Services™ (AWS®) เพื่อให้สามารถเพิ่มขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลถึงการดูแลรักษาหรือบริหารจัดการระบบเบื้องหลังแต่อย่างใด" เราอาศัยข้อเท็จจริงว่า AWS® นั้นได้มีการลงทุนปริมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาในบริการด้านเว็บและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบบ ERP ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยตนเอง

Infor SyteLine มีฟังก์ชั่นครบทุกระบบงาน
ทำให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทุกแผนก อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่ต้องการใช้และ สอดคล้องกันทั้งองค์กร

Key Capability

Marketing & Sale

• Quoting and cost analysis
• Opportunity / Lead / Tasks tracking
• 360 Account Management views
• Sales Campaigns
• Pricing and discounts by product, customer,customer type and complex matrixes

Financial Management

• General Ledger  
   o Multi-Currency, Site & Language  
   o Consolidations  
   o Allocations  
   o Eliminations
• Accounts Payable, Accounts Receivable
• Asset & Expense Management
• Project & Cost Accounting
• Re-Valuations, IFRS, GAAP

Quality Management

• Maximize the reliability and performance of assets
• Predict equipment failure and carry out preventative maintenance
• Comply with strict legal and environmental regulations
• Streamline purchasing and procurement
• Track labor costs and reduce downtime

Production Planning & Scheduling

• Plan using APS or MRP
• Real-time Promise Date Calculation
• What-If simulation, compare alternatives
• Planner Workbench for Purchasing & Production
• Finite/Infinite Scheduling by Work Center
• Forward and Backward Scheduling
• Schedule overlapping operations; by Batch
• Constrain by labor or machine
• Define resource groups/pools

Service Management

• Contact center
• Work orders
• Labor and Expense Management
• Scheduling and dispatch
• Preventative maintenance
• Service contracts
• Loaners and Rentals
• Service History
• Analytics

Fixed Asset Management

• Maximize the reliability and performance of assets
• Predict equipment failure and carry out preventative maintenance
• Comply with strict legal and environmental regulations
• Streamline purchasing and procurement
• Track labor costs and reduce downtime

Key Capability

Marketing & Sale

• Quoting and cost analysis
• Opportunity / Lead / Tasks tracking
• 360 Account Management views
• Sales Campaigns
• Pricing and discounts by product, customer,customer type and complex matrixes

Financial Management

• General Ledger  
   o Multi-Currency, Site & Language  
   o Consolidations  
   o Allocations  
   o Eliminations
• Accounts Payable, Accounts Receivable
• Asset & Expense Management
• Project & Cost Accounting
• Re-Valuations, IFRS, GAAP

Quality Management

• Maximize the reliability and performance of assets
• Predict equipment failure and carry out preventative maintenance
• Comply with strict legal and environmental regulations
• Streamline purchasing and procurement
• Track labor costs and reduce downtime

Production Planning & Scheduling

• Plan using APS or MRP
• Real-time Promise Date Calculation
• What-If simulation, compare alternatives
• Planner Workbench for Purchasing & Production
• Finite/Infinite Scheduling by Work Center
• Forward and Backward Scheduling
• Schedule overlapping operations; by Batch
• Constrain by labor or machine
• Define resource groups/pools

Service Management

• Contact center
• Work orders
• Labor and Expense Management
• Scheduling and dispatch
• Preventative maintenance
• Service contracts
• Loaners and Rentals
• Service History
• Analytics

Fixed Asset Management

• Maximize the reliability and performance of assets
• Predict equipment failure and carry out preventative maintenance
• Comply with strict legal and environmental regulations
• Streamline purchasing and procurement
• Track labor costs and reduce downtime
PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

Production Planning and Scheduling

• 2 planning type ( MRP and APS )
• Finite / Infinite capacity planning
• Production Scheduling
• Gantt Chart
• What-If planning scenarios
• Capacity Requirements Planning (machine, crew and tooling based)
• Planning and Forecasting by Warehouse
• Components Shortage forms for visibility Purchasing/Receiving

Shopfloor Management

• Mixed Mode production Type (ETO,MTO,ATO,MTS,Project)
• Hybrid Manufacturing  (Job Order,Production schedule,JIT/Kanban)
• Co-Product / By-Product
• Re-Work Job
• Outside processing
• What-If‛ scheduling
• Job tracking and costing broken out into 5 cost buckets
• Graphical views of capacity and schedule
• Resource Bottleneck analysis forms
• Using the Resource Gantt Chart

Quality Management

• Lot/serial tracking
• User defined inspection test plans and frequency of inspection.
• MRRs and CARs track non-conforming product, corrective actions, and cost of quality.
• Equipment and gage tracking.
• Calibration.
• Test Plan Sampling Rates.

Project Management

• Defined task and resource structure
• Defined invoice milestones and revenue recognition
• Quick cost- and schedule-variance identification
• Microsoft Project interface (import/export)
• Budget by period

วิดีโอสาธิตการใช้งาน

PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

About PPCC

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

PPCC เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม ระบบ erp ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การันตีคุณภาพการทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC29110 เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เพื่อพาให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นถึงที่สุด
Read More...
ERP Skillup

Manufacturing DNA

PPCC หยั่งรากลึกในด้านการผลิต
จึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความแตกต่างเล็กๆ
น้อยๆ ในการผลิตของโรงงาน


เราคุยกับคนโรงงานรู้เรื่อง !

ERP Skillup

มั่นใจในคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC29110

PPCC เป็น Infor Partner แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดของ ISO/IEC29110 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
เราในด้านคุณภาพ

สบายใจได้ใช้งานได้แน่นอน

ERP Skillup

ติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว
และค่าใช้จ่ายถูกลง 40%

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี SIM
จึงเป็นเอกลักษณ์ของเราทำให้การติดตั้งระบบ ERP


รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าเกือบ 40% !

ERP Skillup

ได้รับการรับรองจาก Infor

PPCC เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัท ที่ผ่านการสอบรับรองจาก
Infor อันเข้มงวด ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเรา

เรารู้ลึกและรู้จริง !

ERP Skillup

Solution พร้อมใช้งาน

PPCC Pollen ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นระบบที่พร้อมใช้งาน
ซึ่งสะท้อนถึงข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมในประเทศของเรา

ERP Skillup

e-Learning

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยวิดีโอออนไลน์ของเรา ให้คำแนะนำเหมือนมีที่ปรึกษาที่อยู่ข้างกายและประหยัดต้นทุนได้มาก

ERP Skillup

Manufacturing DNA

PPCC หยั่งรากลึกในด้านการผลิต
จึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในการผลิตของโรงงาน

เราคุยกับคนโรงงานรู้เรื่อง !

ERP Skillup

มั่นใจในคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC29110

PPCC เป็น Infor Partner แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตรงตามมาตรฐานอันเข้มงวดของ ISO/IEC29110 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพ

สบายใจได้ใช้งานได้แน่นอน

ERP Skillup

ติดตั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว
และค่าใช้จ่ายถูกลง 40%

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี SIM
จึงเป็นเอกลักษณ์ของเราทำให้การติดตั้งระบบ ERP

รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าเกือบ 40% !

ERP Skillup

ได้รับการรับรองจาก Infor

PPCC เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัท ที่ผ่านการสอบรับรองจาก Infor อันเข้มงวด ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเรา

เรารู้ลึกและรู้จริง !

ERP Skillup

Solution พร้อมใช้งาน

PPCC Pollen ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นระบบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสะท้อนถึงข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมในประเทศของเรา

ERP Skillup

e-Learning

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยวิดีโอออนไลน์ของเรา ให้คำแนะนำเหมือนมีที่ปรึกษาที่อยู่ข้างกายและประหยัดต้นทุนได้มาก

Infor is a Leader

Infor เป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากอเมริกาด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีซอฟแวร์และ Solutions ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์และความต้องการที่ต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม

Infor ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในฐานะผู้นำใน Gartner® Magic Quadrant™ ปี 2022 สำหรับ Cloud ERP สำหรับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง

ทำไมต้องรอ ? ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับการสาธิตสำหรับธุรกิจคุณ

Get Started

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน

Infor CloudSuite Industrial(SyteLine) ERP

Infor CloudSuite Industrial ERP หรือ SyteLine
เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP) จาก Infor
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นระบบที่มีโมดูลครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
และมีทั้งแบบ On-Premise, SaaS และ  IaaS  เหมาะกับองค์กรธุรกิจ
และโรงงานผลิตชิ้นส่วน (Discrete manufacturing) ขนาดกลางขึ้นไป

Infor เป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากอเมริกาด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับองค์กร
เพื่ออุตสาหกรรม โดยมีซอฟแวร์และ Solutions ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์
และความต้องการที่ต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม

SyteLine มาพร้อมกับความสามารถอันแข็งแกร่งที่รองรับและตอบโจทย์การ
ใช้งานในทุกกระบวนการหลักทางธุรกิจ (Core Business Process)  ในแต่
ละอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนได้ทันทีมากกว่า 80% โดยไม่ต้องมีการปรับ
แต่งแก้ไข (Customize) ระบบมาก และรองรับการใช้งานได้ทั้งแบบ
On-Premise, SaaS และ  IaaS

infor syteline เหมาะกับองค์กรธุรกิจและโรงงานผลิตชิ้นส่วน (Discrete manufacturing)
ขนาดกลางขึ้นไป

ใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้ตลอด 24 /7
Request Demo

Key Capability

Advanced Planning and Scheduling

ปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรSyteLine APS จะพิจารณาข้อจำกัดด้านอุปทานทั้งหมดพร้อมกัน (วัสดุ แรงงาน กำลังการผลิตของเครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ)ใช้กลไกการวางแผนเดียวเพื่อสร้างแผนงานที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ลดความพยายามในการวางแผนให้เหลือน้อยที่สุด

Quality and service management

ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน  SyteLine ช่วยให้คุณจัดการคุณภาพได้ทั่วธุรกิจของคุณ(จากซัพพลายเออร์ ผ่านการผลิตไปจนถึงลูกค้าของคุณ) และเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

Project and resource management

จัดการโครงการและทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ SyteLine ช่วยให้สามารถวางแผนและติดตามทรัพยากร รายได้ ค่าใช้จ่ายและผลกำไรของโครงการแบบเรียลไทม์

Operation and supply chain management

ปรับปรุงการสื่อสารและการมองเห็น
และลดต้นทุนทั่วทั้งซัพพลายเชนของคุณSyteLine รวมเอาความสามารถที่
ช่วยให้การจัดหาและการจัดซื้อดีขึ้นการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่ง การรับ และเพิ่มความร่วมมือกับซัพพลายเออร์

3 เหตุผลที่ต้องใช้ Infor SyteLine

1. มีฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม

3 เหตุผลที่ต้องใช้ Infor SyteLine

มีฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมได้มากกว่า 80% ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมี Customize มาก SyteLine เป็นซอฟ์ทแวร์ระดับองค์กร ที่มีฟังก์ชั่น รายงานต่างๆ รองรับกระบวนการทำงานหลักทางธุรกิจของแต่ละฝ่าย หรือหน่วยงาน ในองค์กร เช่นกระบวนการสรา้งและควบคุมศูตรผลิตภัณฑ์,การบวนการเสนอราคา,การบวนการวางแผนความต้องการผลิต,กระบวนการควบคุมคุุณภาพ เป็นต้น

2. เข้าถึงการมองเห็นทั่วทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์ ใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้ทุกที่ ทุกเวลา

2. เข้าถึงการมองเห็นทั่วทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์ ใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์พกพาได้ทุกที่ ทุกเวลา

-ใช้ข้อมูลการทำงานพร้อมข้อมูลแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกส่วนขององค์กรเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยมีข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน"ได้รับข้อมูลเชิงวิเคราะห์และตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น   สร้างคุณค่าจากข้อมูลหลากหลายแหล่งด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีให้พร้อมใช้งาน  

- มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่แบ่งปันระหว่างกันในองค์กรได้อย่างมั่นใจ"

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมงานและองค์กร

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมงานและองค์กร

- เพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน, จัดการกระบวนการที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ และยกระดับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรของคุณด้วยซอฟต์แวร์ ERP ชั้นนำจาก Infor" "เพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน   เสริมศักยภาพของพนักงานด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ตามต้องการ  

- หน้าโฮมเพจที่ปรับแต่งได้,สามารถทำงานได้ผ่านอุปกรณ์โมไบล์ และสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกันได้  
- ข้อมูลชี้วัดสำหรับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้  
- มีข้อมูลช่วยเหลื่อในทุกส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชั่น"

เทคโนโลยีของเรา: Infor + AWS

"ซอฟต์แวร์ Cloud ERP ของ Infor ทำงานอย่างมั่นคงปลอดภัยอยู่บน Amazon Web Services™ (AWS®) เพื่อให้สามารถเพิ่มขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลถึงการดูแลรักษาหรือบริหารจัดการระบบเบื้องหลังแต่อย่างใด"เราอาศัยข้อเท็จจริงว่า AWS® นั้นได้มีการลงทุนปริมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาในบริการด้านเว็บและความมั่นคงปลอดภัยซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบบ ERP ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยตนเอง

เทคโนโลยีของเรา: Infor + AWS