สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

HappyWork App

Application สำหรับ
SMEs และ Enterprise

เริ่มต้นใช้งานฟรี
สมัครง่าย! ไม่ต้องผูกบัตร ใช้ฟรีไม่อั้น 30 วัน ทุกฟีเจอร์!
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของทุกคนในองค์กร

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ทำไมใคร ๆ ก็ใช้ HappyWork App

รวมทุกจุดเด่น/ความสามารถ ที่เหนือกว่าแอปบันทึกเวลาทั่วไป

เข้า-ออกงานได้หลากหลายรูปแบบ

เข้า-ออกงานได้
หลากหลายรูปแบบ

สามารถเข้า-ออกงาน ได้แบบออนไลน์
ผ่านระบบ Beacon, PIN Location, QR Code,
GPS, FaceScan ที่รองรับทั้ง การเข้างานแบบธรรมดา แบบกะ และแบบนอกสถานที่

มีการรายงานผลข้อมูลแบบ Real-time

มีการรายงาน
ผลข้อมูลแบบ Real-time

สามารถเรียกดูข้อมูลพนักงาน ได้แบบเรียลไทม์รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือน ที่ให้คุณสามารถอนุมัติการลา หรือเบิกค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือ

สามารถเพิ่มฟีเจอร์ และปรับแต่งรีพอร์ทได้

สามารถเพิ่มฟีเจอร์ และ
ปรับแต่งรีพอร์ทได้

สามารถเลือก Add-on ฟีเจอร์ที่
อยากได้ รวมไปถึงปรับแต่งรูป
แบบของ Report เพื่อให้เป็น
ตามที่คุณต้องการ

ความสามารถหลากหลายในราคาสบายกระเป๋า

ความสามารถหลากหลาย
ในราคาสบายกระเป๋า

สุดคุ้ม! ใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์
หลัก (ไม่รวม Add-on) โดยจ่าย
เริ่มต้นเพียงแค่ 20 บาท/คน/เดือน

ครบทุกฟังก์ชันพื้นฐาน

ที่ให้คุณเลือกปรับใช้ ตามรูปแบบของธุรกิจ

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน

ที่รองรับทั้งการเข้างานภายในออฟิศ, นอกสถานที่ รวมไปถึงการเข้างานตามระบบกะ

● ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน : Beacon
● ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน : PIN Location
● ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน : GPS
● ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน : QR Code
● ระบบบันทึกการเข้าออก-งาน : Face
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ขออนุมัติลา เบิก จ่าย ค่าล่วงเวลา
พร้อมเช็คสิทธิ์ต่างๆ ได้ผ่านแอพ

เอกสารไม่ตกหล่น เช็กสิทธิ์ได้ ไม่ต้องล่าลายเซ็น

● เช็คสิทธิ์ในการลา จำนวนวันลาคงเหลือ สิทธิ์การเบิก จ่าย ขอโอที
● แจ้งลา เบิก จ่าย ค่าล่วงเวลา
● แนบภาพเอกสาร และหลักฐาน การลา เบิก จ่าย
● ตรวจสอบสถานะการเบิก จ่าย ค่าล่วงเวลาผ่านได้ ผ่านระบบแจ้งเตือน
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

กำหนดสิทธ์ ประเภทการลา และลำดับขั้นของการ
อนุมัติได้ ไม่จำกัด!พร้อมทั้ง ยังสามารถกดอนุมัติคำขอได้แบบ Real-Time

จัดการเรื่องลา เบิก จ่าย พร้อมอนุมัติได้ ในแอพเดียว!

● กำหนดประเภท สิทธิการลาของพนักงานแต่ละคนได้ และรองรับการอนุมัติคำขอได้จำกัดระดับขั้น
● สามารถ set ลำดับขั้นของการอนุมัติได้ไม่จำกัด Level
● สามารถตรวจสอบ และอนุมัติคำขอของพนักงานได้ ผ่านแอพพลิเคชั่น
● คำนวณค่าใช้จ่าย อัตโนมัติ เมื่อทำการเบิกจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน

Add-On ฟีเจอร์ใหม่ๆ
เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

เลือกเพิ่มฟีเจอร์ในแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ

บังคับถ่ายรูป Check-In/ Check-Out
10 บาท / คน / เดือน

ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ (E-slip)
20 บาท / คน / เดือน

สร้างแบบประเมินพนักงาน พร้อมดูผลลัพธ์ (Evaluation)
20 บาท / คน / เดือน

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ฟีเจอร์พื้นฐาน อื่นๆ

Warmly Welcome Message& Announcement

Warmly Welcome Message
& Announcement

สามารถส่ง Welcome message
และข้อมูลไปยังพนักงานได้
CustomWork Hour

Custom
Work Hour

สามารถกำหนดเวลาเข้า-ออกงานของ
พนักงานในบริษัท โดยที่สามารถ เลือก
ปรับเป็นรายบุคคลได้
Realtime AttendanceReport On Mobile

Realtime Attendance
Report On Mobile

ผู้ดูแลระบบ หรือหัวหน้างาน
สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน
ของพนักงานได้แบบ Real-time
AbnormalCheck-In Alert

Abnormal
Check-In Alert

ระบบแจ้งเตือนการเข้างาน
ที่ผิดปกติ เช่น การเข้างานผ่าน
สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
Request Adjust time

Request Adjust time

สามารถขออนุมัติปรับเปลี่ยนเวลา
เข้า-ออกงานได้ ในกรณีที่จำเป็น
Report หลังเลิกงาน

Report หลังเลิกงาน

สามารถเขียน Report เพื่อบันทึก
และยืนยันการทำงานในแต่ละวัน
พร้อมทั้งยังสามารถเรียกอ่านย้อนหลังได้
Announcement

Announcement

สามารถสร้างประกาศข่าวสาร
เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานใน
บริษัท
Notification

Notification

ระบบแจ้งเตือนที่คอยบอก
สถานะต่างๆ ที่คุณได้ดำเนินการ
ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การยื่นลา/
เบิกค่าใช้จ่าย/OT/อื่นๆ
Add Department

Add Department

ระบบฐานข้อมูลพนักงาน แบบ
แยกตามแผนก ที่จะช่วยให้การ
ติดต่อแผนกต่าง ๆ หรือเพื่อนร่วม
งานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ExpressingOpinions

Expressing
Opinions

ระบบแสดงความคิดเห็น
หรือ ข้อเสนอแนะ ที่ส่งตร
งถึงผู้บริหารภายในองค์กร
Employee Engagement& Privilege Program

Employee Engagement
& Privilege Program

ระบบตอบแทนการทำงานหรือ ให้กำลังใจ
เพื่อนร่วมงานด้วย Point&Coin ซึ่งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เป็นเกมส์ หรือแลกของ
รางวัลในบริษัทได้
Redeem

Redeem

ระบบ Redeem ที่จะอนุญาตให้พนักงาน
นำ Coin ที่ตัวเองได้มาแลกเป็นรางวัล
โดยที่บริษัทสามารถเลือกตั้งกติกา และ
ของรางวัลเองได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
สำหรับการสร้างสีสันให้กับองค์กร
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

บริการเสริม

Customized Services

บริการปรับแต่ง Report ทั้งการนำเข้า-ส่งออก รวมไปถึงปรับแต่ง ฟีเจอร์อื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบริษัท

สามารถเลือกปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
1.ปรับแต่งการ Export เป็น Text ไฟล์
2. การปรับแต่งรูปแบบของ Report

สอบถามเพิ่มเติม

Other Services

บริการสอน และเทรนผู้ใช้สำหรับการเริ่มต้นใช้งานแอพลิเคชั่น ที่จะดูแลตั้งแต่ การตั้งค่าบริษัท การนำเข้าพนักงาน

Onboarding Services

Onboarding Services

บริการสอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่เริ่มจนกระทั้ง
สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่นได้โดยจะมีให้บริการ
ทั้งหมด 2 รูปแบบ
1. สอนผ่านทาง VDO Conference
2. การนัดเข้าไปสอนที่บริษัท
สอบถามเพิ่มเติม
Support Service

Support Service

บริการสอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่เริ่มจนกระทั้ง
สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่นได้โดยจะมีให้บริการ
ทั้งหมด 2 รูปแบบ
1. สอนผ่านทาง VDO Conference
2. การนัดเข้าไปสอนที่บริษัท
สอบถามเพิ่มเติม
PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ HappyWork App สำหรับ SMEs / Enterprise

ราคาตามแต่ละ Package

S
( ผู้ใช้งานสูงสุด 5 คน )
99 บาทต่อเดือน
และ บวกค่าแรกเข้า

5,000 บาท

M
( ผู้ใช้งานสูงสุด 10 คน )
199 บาทต่อเดือน
และ บวกค่าแรกเข้า

10,000 บาท

L
( ผู้ใช้งานสูงสุด 20 คน )
399 บาทต่อเดือน
และ บวกค่าแรกเข้า

10,000 บาท

XL
( ผู้ใช้งานสูงสุด 50 คน )
999 บาทต่อเดือน
และ บวกค่าแรกเข้า

10,000 บาท

Corp
( ผู้ใช้งานสูงสุดมากกว่า 50 คน )
20 บาท / User / เดือน
และ บวกค่าแรกเข้า
20,000-50,000 บาท

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน