สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

Mission

BRING DIGITALIZATION TO MAXIMIZE GROWTH FOR
EVERY MANUFACTURING INDUSTRY

เราเชี่ยวชาญด้านเทคโลโนยีการผลิตระบบ erp เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิต
ประสบความสำเร็จและเติบโตถึงที่สุด

สวัสดิการ

ด้านพัฒนา

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
รางวัลพนักงานดีเด่นแต่ละด้านประจำปี

ด้านสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันสุขภาพกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, IPD, OPD, ทำฟัน)
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ด้านสังสรรค์

ข้าวกลางวัน
เที่ยวประจำปี
เลี้ยงสังสรรค์

ด้านวันหยุด วันลา

ลาวันเกิด
ลาพักร้อน
วันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 13 วัน (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และ เดือนละ 1 เสาร์)

ด้านการเงิน

โบนัส, ปรับเงินเดือน ตามผลงาน/ผลประกอบการ
ค่าโทรศพท์มือถือ

รีวิวการทํางาน บริษัท พรีเมียร์ โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด แชร์ประสบการณ์ทำงาน สวัสดิการ

CAREER AT PPCC

PPCC ผู้เชี่ยวชาญระบบ erp ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ
Project Manager

• Plan and manage implementation project activities include face to face client meetings for requirements analysis and definition, configuration of software, enhancement design, conference room pilots, testing, training and go-live support for client
• Plan and manage implementation efforts for multiple projects in varying phases of implementation simultaneously
• Communicate with all stakeholders including project steering committee, customer and internal project team regarding project plan, status, problem, risk, etc
• Manage project scope of works
• Manage project team resources including functional consultant, technical consultant, programmer, etc.
• Manage overall project plan and schedule
• Ensures that all implementation methodology deliverables are complete and on-time
• Generates timely project status, time, and expense reports as requested by management
• Ensures that alignment to ISO/IEC 29110 and also yearly surveillance

Business Solutions Consultant / Application Consultant

• Leads implementation project activities include face to face client meetings for requirements analysis and definition, configuration of software, enhancement design, conference room pilots, testing, training and go-live support for client.
• Leads implementation efforts for multiple projects in varying phases of implementation simultaneously.
• Manage project scope of works
• Works within overall project plan and schedule.
• Ensures that all implementation methodology deliverables are complete and on-time
• Generates timely project status, time, and expense reports

Application Support

• Support customers for multiple cases in varying customers.
• Ensures that all issues response are completed and on-time by SLA.
• Generates timely issue log status, reports.
• Coordinate with partner’s support team
• To help and support customer users to resolve issues with service mind

Techncial Support / IT Support

• Installs, configures, tests and troubleshoots all project-related IT subsystems
• Meets directly with client's business users to identify project objectives and business requirements; and with client's IT users to identify technical requirements
• Advises client on configuration and implementation options based on best practices
• Participate in implementation efforts for multiple projects in varying phases of implementation simultaneously
• Works within overall project plan and schedule
• Acts as a technical mentor for clients in transferring solution critical knowledge
• Ensures that all implementation methodology deliverables are complete and on-time
• Generates timely project status, time, and expense reports as requested by management
• To help and support customer users to resolve issues with service mind
• Coordinate with partner’s support team

Developer / Programmer

• Designs, develops, tests, deploys and supports customized programs and reports
• Participates in the business requirements gathering process for client customizations
• Participates in customization design sessions with the client and project team
• Assists in preparing test case and test scenarios and overseeing client user acceptance testing
• Works within overall project plan and schedule
• Ensures that all implementation methodology deliverables are complete and on-time
• Generates timely project status, time, and expense reports

Marketing Executive

• To post content on Digital marketing tool
• To responsible for finding prospects and lead generation
• Contacting potential to inform them about a products or services
• Answering questions about products, services and the company
• Asking questions to understand customer requirements
• To expand and maintain CRM database

Sales Consultant

• Preparation and keep records of calls and sales and note useful information of sales reports to System.
• To gather all requirement from prospect.
• To support of sales processes to the customers
• To prepare all sales document; quotation, proposal, agreement, etc.
• To manage Sales & Marketing Team
• To expand and maintain CRM database
• Asking questions to understand customer requirements
• Answering questions about products, services and the company
• Contacting potential to inform them about a products or services

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน