สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

SEE KPI - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน

SEE KPI คือ ระบบวัดผลงานองค์กร หน่วยงานและพนักงาน ใช้งานง่าย ใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

About SEE KPI

SEE KPI คือระบบวัดผล เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการวัดผลงานองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดผลงานแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เติบโตและยั่งยืน เราพัฒนาระบบ SEE KPI บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญด้าน Data Integration, Business Intelligence และ Web Portal เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ติดตั้งได้บนทุกเครื่องแม่ข่ายและทุกระบบปฏิบัติการ รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้

Download Brochure
SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน
SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน

ทำไมต้อง SEE KPI

- SEE KPI : มี Standard dashboard สำหรับติดตามตัวชี้วัดต่างๆ
1) Dashboard ทำให้ ผู้บริหารดูง่าย, มองเห็นภาพรวม, มองเห็นปัญหา, แก้ไขถูกจุด
2) Dashboard ทำให้ คนทำงานรู้ผลงานตัวเองตลอดเวลา เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้ได้
ตามเป้าหมายองค์กร

- SEE KPI : มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงได้หลากหลาย
1) เพราะ SEE KPI เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก รองรับการตั้งค่าในหลายๆ รูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นรอบการวัดผล หรือประเมินผล, โครงสร้างการประเมินในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ
2) รองรับ Flow การทำงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละองค์กรต้องการ
- SEE KPI : รองรับการแสดงผลและการบันทึกข้อมูลในทุก Devices ไม่ว่าจะเป็น มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์
- SEE KPI : ช่วยให้องค์กรมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งจากหน่วยงานภายนอก (Audit) และภายใน มีการบันทึกผลชัดเจน ทุกคะแนน ทุกผลงานมีที่มา ที่ไป เกิดความชัดเจนในการจ่ายผลตอบแทน และทำให้สามารถพัฒนาบุคลากร หรือโยกย้ายบุคลากร ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
- SEE KPI : ช่วยให้บุคลากรในองค์กรให้ความสำคัญกับผลงานของหน่วยงานและตนเองมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมองเห็นภาพเดียวกัน และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
- SEE KPI : ช่วยให้หน่วยงาน, พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลหรือการประเมินผล มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นที่สำคัญและมีประโยชน์กับองค์มากกว่าต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล และนำมาคำนวณเพื่อเป็นผลงานสุดท้ายทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล
- SEE KPI : ช่วยให้องค์กรประหยัดและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ทั้งในเรื่องของลดการใช้กระดาษ, ลดขั้นตอน, ลดเวลา, ใช้คนที่เกี่ยวข้องน้อยลง

SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน

คุณสมบัติระบบ

- สามารถกำหนดรอบประเมินได้หลากหลาย
- รองรับโครงสร้างการวัดผล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และหักคะแนน
- สามารถกำหนดระดับการวัดผลหรือการประเมินผลได้ไม่จำกัด
- รองรับการมีบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูก (Multi Company)
- รองรับมุมมองตาม Balance Scorecard หรือมุมมองอื่นๆ
- สามารถกำหนดช่วงคะแนนได้ (Range/ Threshold)
- สามารถใส่หัวข้อ KPI ผ่านระบบโดยตรงหรือผ่านการ Import excel
- สามารถมอบหมายหัวข้อประเมินให้พนักงานได้หลายคน และหลายรอบประเมินพร้อมกัน ผ่านระบบโดยตรง หรือผ่านการ Import excel
- พนักงานสามารถเลือกหัวข้อตัวชี้วัดได้เอง (Self-shopping KPI)
- สามารถแนบ File หลักฐานเพื่อประกอบการประเมินผลได้
- รองรับการ Import ผลการดำเนินงานผ่านทาง Template excel
- สามารถกำหนด Action plan ได้ โดยทำได้ทั้งในเชิงรับ สำหรับ KPI ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเชิงรุกสำหรับ KPI ที่ต้องการมีแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
- เรียกดูผลงานผ่าน Dashboard เข้าใจง่าย รู้ปัญหา เพื่อแก้ไขให้ตรงจุด
- รองรับการประเมินเชิงคุณภาพ หรือ Competency ได้แบบ 360 องศา
- รองรับการ Deploy KPI จากหน่วยงานระดับสูงลงมาจนถึงระดับบุคคลได้
- รองรับการ Force Rank แบบ Bell Curve
- รองรับการกำหนดเป้าหมายและใส่ผลงานได้ทั้งแบบ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี
- สามารถ Copy ตัวชี้วัดและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็น Template ในปีต่อไปได้
- สามารถกำหนดรายละเอียด กฎเกณฑ์ในการให้คะแนนได้

SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน
SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน
SEE KPI ระบบวัดผลงานองค์กร - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน

PACKAGES

ให้ระบบจัดการและวัดผลการปฏิบัติงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราก็สามารถมอบระบบการวัดผลที่คุ้มค่าเหมาะสมให้กับคุณได้เสมอ

Size S

ประเมินพนักงาน
50-100 คน

- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูแลระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ

Size M

ประเมินพนักงาน
101-500 คน

- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูแลระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ

Size L

ประเมินพนักงาน
501-1,000 คน

- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูแลระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ

Size XL

ประเมินพนักงาน
1,001-3,000 คน

- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูแลระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ

Size XXL

ประเมินพนักงาน
3,001-99,999 คน

- ติดตั้งระบบบน Server
- อบรมผู้ใช้งาน 1 วัน (train to the trainer)
- อบรมผู้ดูแลระบบ 1 วัน (train to the trainer)
- เซ็ตอัพระบบ

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน