Blog

New Update

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

ทำไมบริษัทจึงต้องใช้ระบบ ERP
และจำเป็นต้องใช้เมื่อใด?


การบริหารทรัพยากรขององค์กรหรือเรียกสั้นๆ ว่า ERP เป็นซอฟต์แวร์การบริหารธุรกิจที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจสะดวกและเป็นไปโดยอัตโนมัติช่วยลีนระบบ และทำให้ระบบมีความเม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบ ERP จะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของธุรกิจ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตลาดและการขาย
Infor OS

คุณสมบัติและหน้าที่หลัก ๆ ของระบบ ERP
ที่คุณควรรู้


ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดย ERP software จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันหลายๆ แอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการ และจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นช่วยแปลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ
PPCC Pollen

สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับระบบ InforSyteLine Industrial ERP


Infor เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตที่ต้องการเร่งสร้างนวัตกรรมภายในระบบของอุตสาหกรรมโดยระบบนี้มีความสามารถมากมาย เช่น การวางแผนล่วงหน้าไปจนถึงการจัดการด้านวัสดุและด้านการเงินซึ่งผู้ผลิตและบริษัทกว่า 1,000รายทั่วโลกได้เลือกใช้ระบบ InforSyteLine IndustrialERP

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ