สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

ABOUT PPCC

Believe

WE BELIEVE THAT DIGITALIZATION CAN BRING
SUSTAINABLE GROWTH TOGETHER

เราเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้
ทั้งจากระบบการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ERP ตั้งแต่ต้นจนจบ
และความสำเร็จที่ยั่งยืนจากการทำงานแบบมีความสุขของทีมงาน

Mission

BRING DIGITALIZATION TO MAXIMIZE GROWTH FOR
EVERY MANUFACTURING INDUSTRY

เราเชี่ยวชาญด้านเทคโลโนยีการผลิต เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิต
ประสบความสำเร็จและเติบโตถึงที่สุด

Vision

WE ARE

INDUSTRIAL TECHNOLOGY SPECIALIST WITH AMBITION
TO ULTIMATE BUSINESS GROWTH

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พร้อมให้คำปรึกษาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

ความเป็นมาบริษัท ติดตั้งระบบ erp โรงงาน

บริษัท พรีเมียร์ โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549
จากความตั้งใจอยากให้อุตสาหกรรมการผลิตไทยมีระบบการทำงานในระดับสากล
PPCC จึงดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาและติดตั้งระบบ ERP โดยเป็น Channel Partner กับทาง Infor Software
ผู้ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเพื่ออุตสาหกรรม
โดยมีซอฟแวร์และ Solutions ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์และความต้องการที่ต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม

Download Company Profile CLICK

Certificate & Award

People Focus

People Focus

We value and care for people

ให้คุณค่าและเอาใจใส่ต่อผู้คน
มีปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

Professional Standard

Professional Standard

We deliver quality service

มีมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ
รู้ลึกรู้จริงในเนื้องานที่รับผิดชอบ

Commitment

Commitment

We honor our word

รักษาคำพูดที่ให้ไว้ เช่น ตรงต่อเวลา
ส่งงานตรงตามที่นัดหมาย
ทำในสิ่งที่พูดไว้ว่าจะทำ

CommunicationEffective

Communication
Effective

We clarify for our same
understanding

มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน
ในการสื่อสารทั้งพูดและฟัง และสื่อสารทันที
เมื่อรู้ว่าจะไม่เป็นไปตามที่นัดหมาย

TEAM Synergyand Leadership

TEAM Synergy
and Leadership

We lead and grow together

มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ
ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของทีม
มีการมอบหมายกระจายงาน, สื่อสาร,
ปรึกษาหารือและมีการช่วยเหลือกันในทีม

Partners

PartnersPartnersPartnersPartners

Membership

Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน Membership - PPCC บริษัทติดตั้งระบบ ERP โรงงาน
PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม เพื่อนําความสําเร็จสู่ธุรกิจคุณ

Tag : ระบบ erp, syteline erp, infor syteline, erp software, cloud erp, erp program, erp systems, infor partner thailand, ติดตั้งระบบ erp โรงงาน, ที่ปรึกษาระบบ ERP, โปรแกรมคำนวณ oee, kanban system, ระบบ kanban, ระบบคัมบัง, ระบบการผลิตแบบลีน