สอบถามเพิ่มเติม | PPCC ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

แชทกับเราคลิก!

แชทกับเราคลิก!

คุณสมบัติและหน้าที่หลัก ๆ ของระบบ ERP ที่คุณควรรู้

ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดย ERP software จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันหลายๆ แอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการ และจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นช่วยแปลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจและจัดเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต โดยระบบส่วนใหญ่จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของระบบเพื่อให้สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือกำลังมองหาระบบERP แบบใด คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติสามประการของระบบดังต่อไปนี้

·        มีส่วนจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง ช่วยให้พนักงานทำงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชันไปมาโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบส่วนเดียวกัน

·        มีการแชร์ข้อมูลให้ใช้ร่วมกันในฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้ระบบหรือแผนกต่างๆ สามารถแชร์ข้อมูลได้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทำให้แผนกจัดส่งสินค้าสามารถทราบที่อยู่ล่าสุดของลูกค้าทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้าอัปเดตที่อยู่ใหม่ในระบบ

·        จัดทำรายงานได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันโดยแดชบอร์ดของระบบ ERP จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถดูรายงานดัชนีชี้วัดความสำเร็จได้

คุณสมบัติหลัก 4 ประการของระบบ ERP ยุคใหม่
ERP software มีคุณสมบัติหลัก4 ประการที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การจัดการด้านการเงิน
โปรแกรม ERP ทุกโปรแกรมจะมีฟังก์ชันการจัดการด้านการเงินโดยสามารถติดตามการไหลของเงินตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุ ไปจนถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานและการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้านอกจากนี้ยังช่วยกำหนดงบประมาณ วางแผนทางการเงิน และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างไรด้วย 


การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยระบบ ERP จะช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกราย ช่วยให้คุณจัดการคำสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและติดตามได้ว่าคุณสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อเหล่านั้นได้รวดเร็วเพียงใด อีกทั้งช่วยจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าได้อีกด้วยโดยธุรกิจจำนวนมากใช้เลือกใช้ระบบ CRM เพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสในการขายสินค้าทำให้ทีมขายของคุณมุ่งเป้าได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น


การจัดการทรัพยากรบุคคล
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติในการวางแผนกำลังคนและยังมีความสามารถอีกหลายอย่างโดยจะช่วยติดตามชั่วโมงการทำงานและติดตามกำหนดเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน และยังมีบันทึกข้อมูลของพนักงานทุกคนโดยละเอียดอีกด้วยมีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบและจดหมายเสนองานของพนักงานในองค์กรทุกคน ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลไว้ในสเปรดชีต

การใช้เทคโนโลยีสรุปภาพรวมของข้อมูล (BI)
ระบบ BI เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดเหมาะสำหรับผู้นำธุรกิจที่ต้องการตัดสินใจอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพราะข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจทั้งยังช่วยคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตได้อีกด้วย ฟังก์ชัน BI ของระบบ ERP สามารถวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและจัดทำรายงานในรูปแบบแผนภาพหรือตารางได้ตามความต้องการของคุณ

แหล่งที่มา
https://bizfluent.com/facts-7590588-functions-erp-system.html
https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/erp-modules.shtml
https://www.erpsoftwareblog.com/2017/08/3-basic-functions-erp-systems/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/enterprise-resource-planning-erp/

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โปรแกรม ERP โรงงาน Infor Cloud Suite Industrial (Syteline) ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/PPCC.co.th
Line : PPCC DigiBizTran
Website : https://www.ppcc.co.th
Tel : 02 036 0840 , 083 446 9395

บทความที่น่าสนใจ