คุณปเนต จงวัฒนา Executive Director General Administration
จาก PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED พูดถึง PPCC
และระบบ ERP ของ Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) จากประสบการณ์ตรง