การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

มากกว่าเทคโนโลยี หุ้นส่วนที่ลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของคุณ…Infor

หลังจากที่เป็น 1 ใน 1,500 Partner Network ของ Infor มาตลอด 10 ปี สิ่งหนึ่งที่มองเห็นมาตลอดคือ Infor ไม่เคยหยุดพัฒนา และลงทุนกับการพัฒนานี้อย่างมหาศาล โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่สำคัญเน้นถึงการนำไปใช้งานได้จริง...

Infor CloudSuite Industrial Overview

รู้จัก Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine)...

PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED พูดถึง PPCC

และระบบ ERP ของ Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) จากประสบการณ์ตรง

การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

มากกว่าเทคโนโลยี หุ้นส่วนที่ลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของคุณ…Infor

หลังจากที่เป็น 1 ใน 1,500 Partner Network ของ Infor มาตลอด 10 ปี สิ่งหนึ่งที่มองเห็นมาตลอดคือ Infor ไม่เคยหยุดพัฒนา และลงทุนกับการพัฒนานี้อย่างมหาศาล โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่สำคัญเน้นถึงการนำไปใช้งานได้จริง...

PPCC กับเสียงจากลูกค้า

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิต ต้องมี ERP เลือก PPCC เป็นที่ปรึกษา และบริการ Implement ด้วย Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) PPCC ขอขอบพระคุณ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนาปิสตัน...

10ปี PPCC ลุยโคลนทำดี ที่ทุ่งโปรง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา PPCC ได้จัดกิจกรรม CSR ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทย รวมถึงได้นำสิ่งของไปบริจาคที่ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

[[PPCC in Media]] Bizz On เคล็ดลับสร้างองค์กรให้แข็งแรงในยุค Digital ในแบบฉบับของ PPCC

ERP คืออะไร ? // การบริหารองค์กรใหญ่ ทำไมต้องใช้ ERP ? // การใช้ ERP ยุ่งยากจริงๆหรือ ? // ถ้าไม่ใช้ระบบ ERP จะเกิดอะไรขึ้น ?

PPCC 10th Anniversary : PPCC Story

ระยะเวลาพิสูจน์แล้วว่า PPCC ยังคงยืนหยัด เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก้าวไกลสู่สากล ด้วยระบบ ERP มาตรฐานระดับโลก อย่าง Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine)