เลือก ERP Software อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

การเลือกซื้อ Software นั้นไม่ยาก แต่จะให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานั้นเป็นเรื่องยาก  หากเลือก Software และบริษัทที่ปรึกษาไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนที่สูง, สูญเสียเวลา รวมถึงส่งผลให้บุคลากรในองค์กรต้องทำงานหนักตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ...

เมื่อถึงยุคที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี

    กรอกข้อมูล เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจของท่าน Contact Contact Name * Company Name * Position / Department Work Tel. * Mobile * Email * Message Want us to contact back? Yes No Convenient time for contacting Any Time Morning 9.00-12.00 Lunch 12.00-13.00...
ความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ ERP มีอยู่จริง

ความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ ERP มีอยู่จริง

ถ้าคุณต้องการมองหา ERP ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของคุณ แล้วมากไปกว่าการบริการ คุณต้องการบริษัทที่จะมาเป็น Partner ในธุรกิจ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ไปกับคุณ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ >>> คำตอบอยู่ในคลิป <<< PPCC ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้สัมภาษน์ บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว...

1 ชั่วโมง มีค่ามากแค่ไหนในโรงงานของคุณ?

สิ่งที่หลายๆโรงงานต้องเสียเวลาไปค่อนข้างมาก คือ เวลาในการ Set up เครื่องจักร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหยุดผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมฉีดพลาสติค,อุตสาหกรรมการพิมพ์,อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยครั้งตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์...
การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

ART-SERINA PISTON CO., LTD. พูดถึง PPCC และความสำเร็จด้าน ERP

ประสบการณ์ตรง ในการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่เริ่ม จนประสบความสำเร็จของ ART-SERINA PISTON CO., LTD. ขอบคุณที่เลือกให้ PPCC เป็นผู้ Implement ด้วยระบบ ERP ของ Infor CloudSuite Industrial...