Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) นำเสนอโซลูชั่น ERP on Cloud แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การบริหาร Supply Chain การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจากแหล่ง ไปยังผู้บริโภคปลายทาง พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต...

ERP กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI

ERP กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมาย...

ITAP สนับสนุนโครงการด้าน ERP

ITAP สนับสนุนโครงการด้าน ERP แก่ผู้ประกอบการไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ . 📑1.โครงการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP Ready) เป็นการทำ Business Process Improvement เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมก่อนการนำระบบ ERPที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ....

10 Tips for Successful ERP Implementation

Tips for Successful ERP Implementation Select the right solution and partner Define your desired results Map all of your business processes Try to standardize and avoid developments Don’t automatically reuse old work flows Ensure you have a long term plan for...

เลือก ERP Software อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

การเลือกซื้อ Software นั้นไม่ยาก แต่จะให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานั้นเป็นเรื่องยาก  หากเลือก Software และบริษัทที่ปรึกษาไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนที่สูง, สูญเสียเวลา รวมถึงส่งผลให้บุคลากรในองค์กรต้องทำงานหนักตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ...

การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

มากกว่าเทคโนโลยี หุ้นส่วนที่ลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของคุณ…Infor

หลังจากที่เป็น 1 ใน 1,500 Partner Network ของ Infor มาตลอด 10 ปี สิ่งหนึ่งที่มองเห็นมาตลอดคือ Infor ไม่เคยหยุดพัฒนา และลงทุนกับการพัฒนานี้อย่างมหาศาล โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่สำคัญเน้นถึงการนำไปใช้งานได้จริง...

PPCC กับเสียงจากลูกค้า

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิต ต้องมี ERP เลือก PPCC เป็นที่ปรึกษา และบริการ Implement ด้วย Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) PPCC ขอขอบพระคุณ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนาปิสตัน...

10ปี PPCC ลุยโคลนทำดี ที่ทุ่งโปรง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา PPCC ได้จัดกิจกรรม CSR ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศไทย รวมถึงได้นำสิ่งของไปบริจาคที่ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ