การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ ผ่านการ upload file (ภงด. 3, 53) ด้วยการสนับสนุนจากการพัฒนา Solutions เพิ่มเติมให้กับ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

ปัญหา ในการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์แบบผ่านอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ ต้องหมดไป ❌การใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเนิ่นนาน ❌การที่ต้องนำข้อมูลจากระบบบัญชี ไปคีย์ในการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต ❌ความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ❌เสียเวลาเป็นวันๆไปกับการยื่นภาษี . พบกับโลกใบใหม่...

เมื่อถึงยุคที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี

    กรอกข้อมูล เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจของท่าน Contact Contact Name * Company Name * Position / Department Work Tel. * Mobile * Email * Message Want us to contact back? Yes No Convenient time for contacting Any Time Morning 9.00-12.00 Lunch 12.00-13.00...

ความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ ERP มีอยู่จริง

ถ้าคุณต้องการมองหา ERP ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของคุณ แล้วมากไปกว่าการบริการ คุณต้องการบริษัทที่จะมาเป็น Partner ในธุรกิจ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ไปกับคุณ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ >>> คำตอบอยู่ในคลิป <<< PPCC ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้สัมภาษน์ บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว...

1 ชั่วโมง มีค่ามากแค่ไหนในโรงงานของคุณ?

สิ่งที่หลายๆโรงงานต้องเสียเวลาไปค่อนข้างมาก คือ เวลาในการ Set up เครื่องจักร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหยุดผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมฉีดพลาสติค,อุตสาหกรรมการพิมพ์,อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยครั้งตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ ผ่านการ upload file (ภงด. 3, 53) ด้วยการสนับสนุนจากการพัฒนา Solutions เพิ่มเติมให้กับ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

ปัญหา ในการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์แบบผ่านอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ ต้องหมดไป ❌การใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเนิ่นนาน ❌การที่ต้องนำข้อมูลจากระบบบัญชี ไปคีย์ในการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต ❌ความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ❌เสียเวลาเป็นวันๆไปกับการยื่นภาษี . พบกับโลกใบใหม่...

เมื่อถึงยุคที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี

    กรอกข้อมูล เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจของท่าน Contact Contact Name * Company Name * Position / Department Work Tel. * Mobile * Email * Message Want us to contact back? Yes No Convenient time for contacting Any Time Morning 9.00-12.00 Lunch 12.00-13.00...

ความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ ERP มีอยู่จริง

ถ้าคุณต้องการมองหา ERP ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของคุณ แล้วมากไปกว่าการบริการ คุณต้องการบริษัทที่จะมาเป็น Partner ในธุรกิจ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ไปกับคุณ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ >>> คำตอบอยู่ในคลิป <<< PPCC ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้สัมภาษน์ บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว...

1 ชั่วโมง มีค่ามากแค่ไหนในโรงงานของคุณ?

สิ่งที่หลายๆโรงงานต้องเสียเวลาไปค่อนข้างมาก คือ เวลาในการ Set up เครื่องจักร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องหยุดผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมฉีดพลาสติค,อุตสาหกรรมการพิมพ์,อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยครั้งตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน?

หากจะถามถึงเรื่องของการส่งสินค้าว่า ขาด หรือ เกิน ดีกว่ากัน? ส่วนใหญ่แล้วมักจะตอบว่า เกินดีกว่า เพราะมูลค่าสินค้าต่อชิ้นไม่ได้เยอะมาก เมื่อเที่ยบกับการที่ต้องมีค่าขนส่งเพื่อนำสินค้าชิ้นเล็กๆไปส่งให้อีกรอบ และการที่มันเกินไปก็ยังสามารถตัดออกจาก Order ต่อไปได้ด้วย...

มากกว่าเทคโนโลยี หุ้นส่วนที่ลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของคุณ…Infor

หลังจากที่เป็น 1 ใน 1,500 Partner Network ของ Infor มาตลอด 10 ปี สิ่งหนึ่งที่มองเห็นมาตลอดคือ Infor ไม่เคยหยุดพัฒนา และลงทุนกับการพัฒนานี้อย่างมหาศาล โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่สำคัญเน้นถึงการนำไปใช้งานได้จริง...