การเลือกซื้อ Software นั้นไม่ยาก แต่จะให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานั้นเป็นเรื่องยาก  หากเลือก Software และบริษัทที่ปรึกษาไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนที่สูง, สูญเสียเวลา รวมถึงส่งผลให้บุคลากรในองค์กรต้องทำงานหนักตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังอาจมีกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและขาดประสิทธิภาพตามที่ควรได้รับ

การเลือก Software ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่จะช่วยเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเลือก Software ที่เหมาะสมให้กับองค์กรได้ ลองตั้งคำถามกับตัวเองถึงสิ่งที่ควรพิจารณา ซึ่งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของเราเดินไปในทิศทางที่เราต้องการ

 

1.      พิจารณาผู้ขาย เป็นการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ใช่แค่ระบบที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นพันธมิตร และคู่คิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของเรา 

 • ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 • ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของผู้ขายคืออะไรและมีแผนในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในปีต่อไปอีกหรือไม่
 • ระยะเวลาที่ผู้ขายเข้ามาในวงการนี้ และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด
 • ผู้ขายมีประสบการณ์เฉพาะด้านในการจัดหา ERP Solution ให้แก่องค์กรที่มีขนาดและประเภทใกล้เคียงกับของเราหรือไม่ ทิศทางในอนาคตทางธุรกิจของผู้ขายเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในรูปแบบใด 

2.      ERP Software สามารถตอบสนองในเรื่องอะไรได้บ้าง?

 •  เป็น Software ที่สามารถใช้งานง่ายและนำมาใช้งานได้ทันที หรือจะต้องปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของเราก่อนนำมาใช้งาน
 • สามารถตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีขององค์กรของเราได้หรือไม่
 • สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในอนาคต
 • ความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคสมัยและผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
 • สามารถใช้งานในรูปแบบหลายองค์กร/โรงงาน หรือเป็นกลุ่มบริษัท ได้หรือไม่
 1. ระบบมีการทำงานที่สามารถทำความเข้าใจในการเรียนรู้ และใช้งานง่าย?
 • พิจารณาความท้าทายในปัจจุบันที่องค์กรของเราเผชิญซึ่งจะสามารถแก้ไขหรือลดมันลงด้วยการนำ ERP Software เข้ามาใช้งาน
 • ต้องพิจารณาว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบใดที่จะสามารถทำได้และสามารถดำเนินตามแผนที่คุณวางไว้
 • Software อยู่ในระดับที่เพียงพอและตอบสนองความต้องการขององค์กร ไม่อยู่ในระดับที่ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป
  • ต้องมีการ Present หรือ Demo ERP Software เพื่อให้ผู้ใช้งานประเมินว่าการใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ง่าย และเหมาะสมกับการทำงานประจำวันของพวกเขา
  • มีคู่มือการใช้งาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่จะสามารถหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ และสามารถปรึกษาปัญหาการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางองค์กรของเราใช้งานอยู่ หรือในอนาคตอาจนำมาใช้ อย่างไรได้บ้าง

4.      พิจารณางบในการลงทุนที่แท้จริงสำหรับการลงทุน ERP Software  

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ (ROI) คร่าวๆ ก่อนที่คุณจะลงนามในสัญญาใด ๆ
 • ตรวจสอบการลงทุนที่จะเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายแบบไหนบ้าง เช่น จ่ายครั้งเดียวหรือเป็นประจำ ถ้าเป็นแบบหลังให้ตัดสินใจว่าองค์กรของเราจะสามารถใช้ระบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาประจำปีรวมทั้งการอัพเกรดทั้งด้าน Hardware และ Software 

5.      เราจะได้รับการ Service, Support และการฝึกอบรม แบบใดบ้าง 

 • เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการใช้ระบบ ERP Software จะประสบความสำเร็จ
 • กระบวนการอะไรบ้างที่องค์กรของเรา จะได้รับการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่อย่างราบรื่น
 • การฝึกอบรมที่จะมีให้กับสมาชิกในองค์กรของเรา ทั้งในระหว่างและหลังขั้นตอนการติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานจริง
 • มีการทดสอบการใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อม และตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ทำข้อตกลงกับผู้ขายเรื่องการแก้ไขโปรแกรมด้วยองค์กรของเราเอง (กรณีที่องค์กรเรามีทีมงานที่สามารถพัฒนาเองได้ หรือกรณีที่อาจต้องมีการ Customization Software เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของเราโดยทีมงานผู้ขาย ให้ชัดเจน
 • ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นใช้เวลายาวนานแค่ไหน มีกำหนดอยู่ในข้อตกลงหรือไม่

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด ก่อนการตัดสินใจ เราจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่า เข้าใจประเด็นต่างๆในการเลือกใช้ ERP Software หรือไม่และจะออกแบบระบบอย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในปัจจุบันเพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดด้วยหรือไม่ และอะไรที่เป็น จุดแข็งของธุรกิจที่ ERP Software ควรจะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

PPCC ยังคงยืนหยัดเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก้าวไกลสู่สากล
ด้วยระบบ ERP มาตรฐานระดับโลก อย่าง Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine)


#PPCC #ความสุขความสำเร็จร่วมกัน

***********************************

Freeing Your Business, Enjoying Your Work, Enriching Your Life
เป็นอิสระจากธุรกิจของคุณ มีความสุขกับงานของคุณ เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของคุณ

บริษัท พรีเมียร์ โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด
Tel : +66 2 750 4106, +66 2 036 0840, +66 86 325 6892
e-mail : sales@ppcc.co.th
Website : www.ppcc.co.th