เมื่ออุตสาหกรรมการผลิต ต้องมี ERP
เลือก PPCC เป็นที่ปรึกษา และบริการ Implement ด้วย Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

PPCC ขอขอบพระคุณ
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนาปิสตัน จำกัด