ปัญหา ในการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์แบบผ่านอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ ต้องหมดไป
การใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเนิ่นนาน
การที่ต้องนำข้อมูลจากระบบบัญชี ไปคีย์ในการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต
ความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล
เสียเวลาเป็นวันๆไปกับการยื่นภาษี
.
พบกับโลกใบใหม่ ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ ผ่านการ upload file (ภงด. 3, 53) ด้วยการสนับสนุนจากการพัฒนา Solutions เพิ่มเติมให้กับ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)
 ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
PPCC สามารถทำให้ผู้ใช้งาน นำข้อมูลที่ทำรายการผ่านระบบ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) Export เป็น format ไฟล์ upload ขึ้นระบบสรรพากรได้ทันที
 โปรแกรม ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น
ระบบ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด และ ข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น ที่ต้องการ ตามที่กรอกไว้ในแบบแสดงรายการ หากพบข้อมูล ที่ผิดพลาดในบางกรณี หรือ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบ ERP : Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) จะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที ก่อนการบันทึกรายการ และ สามารถ Export ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนออกมาเป็น Template เพื่อ upload ข้อมูลขึ้นระบบสรรพากรได้ทันที
 ประหยัดพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
มีข้อมูลที่พร้อมยื่น upload ได้ทันที ช่วยลดเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 เปิดบริการไม่เว้นวันหยุดราชการ


ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีส่วนอย่างมากที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงาน
ด้วยการแข่งขันต่อเวลา และ ความรวดเร็วที่ต้องทันต่อสถาณการณ์อยู่เสมอ ระบบ ERP จึงเป็นเครื่องมือที่ดี ที่เข้ามามีบทบาท ในการช่วยจัดการภาพรวมการทำงานขององค์กร เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มความถูกต้องแม่ยำของข้อมูล
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
ทำให้ ERP เป็นเครื่องมือที่ดี ที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมาก
.
.
################
.
สนใจระบบ ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
สามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านและองค์กรของท่าน
คลิ๊กที่รูป หรือ -> http://www.ppcc.co.th/1381/
.
กรุณาให้ข้อมูลในลิงค์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
หรือรับการพิจารณาในเข้าไปนำเสนอระบบได้เลยค่ะ
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
.
หรือ
สนใจสอบถามข้อมูลได้เลยที่นี่
คลิ๊ก -> https://www.facebook.com/ppcc.co.th/messages/
หรือ โทร 02 750 4106, 02 036 0840 กด 1
หรือ 095 356 4495
.
.
PPCC ยังคงยืนหยัดเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทย ก้าวไกลสู่สากล
ด้วยระบบ ERP มาตรฐานระดับโลก อย่าง Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine)
.
.
#PPCC #ความสุขความสำเร็จร่วมกัน
.
***********************************
.
Freeing Your Business, Enjoying Your Work, Enriching Your Life
เป็นอิสระจากธุรกิจของคุณ มีความสุขกับงานของคุณ เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของคุณ
.
บริษัท พรีเมียร์ โปรเฟสชั่นนัล คอนซัลติ้ง จำกัด
Tel : +66 2 750 4106, +66 83 446 2356, +66 83 446 9395
e-mail : sales@ppcc.co.th
Website : www.ppcc.co.th
#PPCC #ERP #Software #Infor #Cloud#EnterpriseResourcePlanning #Production #Manufacturing#SyteLine #InforCloudSuiteIndustrial #KANBAN #BARCODE #EDI#OEE #Planning #Scheduling #WeightScaleApplicationSystem#PPCCWSAS #ระบบชั่งน้ำหนัก #Automotive